Pin Bar คืออะไร? ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะนี้

Pin Bar เป็นรูปแบบกราฟที่มีลักษณะเด่นและน่าสนใจในการวิเคราะห์การซื้อขายในตลาดการเงิน. ก็คือลูกศรที่ดึงออกจากแท่งเทียนทั้งสามข้างของลิ่มทำให้มีรูปร่างคล้ายหลุมหรือเขาพรุน. นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pin Bar:

ลักษณะของ Pin Bar:

 1. มีที่ลูกศร:
  • Pin Bar มีที่ลูกศรที่ยื่นออกมาจากแท่งเทียนทั้งสามข้าง. ปลายของลูกศรเรียกว่า “น้ำหนัก” หรือ “ตัวเข็ม” เป็นส่วนที่มีราคาที่สูงหรือต่ำที่สุดของแท่งเทียน.
 2. ตำแหน่งตัวเข็ม:
  • ตัวเข็มของ pin bar คือ ต้องอยู่ด้านตรงข้ามกับแนวโน้มของตลาด. ถ้าตลาดเป็นขาขึ้น, ตัวเข็มจะยื่นไปทางล่างของแท่งเทียน และถ้าตลาดเป็นขาลง, ตัวเข็มจะยื่นไปทางบนของแท่งเทียน.
 3. ความยาวของตัวเข็ม:
  • ยาวของตัวเข็มสำคัญในการตัดสินใจ. ยาวมากขึ้นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีน้ำหนักมากขึ้นในตลาด.

การใช้ Pin Bar ในการวิเคราะห์:

 1. สัญญาณการเปลี่ยนแปลง:
  • Pin Bar เป็นสัญญาณที่ชัดเจนแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาด. สามารถใช้เพื่อบ่งชี้ถึงการแก้ไขแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาด.
 2. การกำหนดระดับการสนับสนุนและการต้านทาน:
  • ตัวเข็มของ Pin Bar สามารถใช้ในการกำหนดระดับการสนับสนุนและการต้านทาน. ถ้าตัวเข็มยื่นออกไปทางบน, มันอาจบ่งชี้ถึงระดับการต้านทานที่มีความสำคัญ.
 3. การปรับแต่งกับตลาด:
  • Pin Bar ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับ Indicator อื่น ๆ อย่าง RSI หรือ Moving Averages, แต่สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์บางกรณี.

ปัจจัยที่สำคัญ:

 1. การตรวจสอบแนวโน้ม:
  • Pin Bar มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มราคาที่เป็นอยู่.
 2. ความเข้มข้นของตัวเข็ม:
  • ยาวของตัวเข็มมีความสำคัญ. Pin Bar ที่มีตัวเข็มยาวมากกว่ามักจะมีผลกระทบที่มากขึ้น.
 3. ความสัมพันธ์กับราคาก่อนหน้า:
  • Pin Bar ที่เกิดขึ้นที่ระดับราคาที่สำคัญมีความสำคัญมากขึ้น.

การใช้ Pin Bar ในการวิเคราะห์ตลาดควรจะร่วมกับการตรวจสอบต่อต้านทานและสนับสนุน, รวมถึงตรวจสอบแนวโน้มราคาที่เป็นอยู่. การสังเกตลักษณะและตำแหน่งของ Pin Bar สาม